Odchovy/ Breeds/ Mioty

VRH A/ Litter A

26.12.2009 sa narodili šteniatka: 4 pásikavé fenky a 1 pásikavý psík zo spojenia:

Gina Ratnovská zátoka & Ch.Carlino Fender Edda

26.12.2009 urodziły się: 4  pręgowane suczki oraz 1 pręgowany piesek. Rodzice:

Gina Ratnovská zátoka & Ch.Carlino Fender Edda

 

VRH B/ Litter B

26.2.2010 sa narodili šteniatka: 2 zlaté fenky, 1 pásikavá fenka a 1 zlatý psík zo spojenia:

Meggi Mir-Fiš & Ch.Fabrizio Floyd Fender Edda

26.02.2010 urodziły się : 1 pręgowana suczka,  2 żółte suczki oraz 1 żółty piesek . Rodzice: Meggi Mir-Fiš & Ch.Fabrizio Floyd Fender Edda.

 

 VRH C/ Litter C

18.09.2010 sa narodili šteniatka: 5 pásikavých feniek a 2 pásikaví psíci zo spojenia:

Gina Ratnovská zátoka  & Ch. KINO de Villa Astur

18.9.2010 birth puppies litter C : 7 puppies - 2 male brindle and 5 female brindle 

18.09.2010 urodziły się: 5  pręgowanych suczek oraz 2 pręgowane pieski. Rodzice:

Gina Ratnovská zátoka & Ch. KINO de Villa Astur

 

VRH D/ Litter D 

21.11.2010 sa narodili šteniatka: 2 pásikavé fenky, 1 zlatá fenka  a 4 pásikaví psíci zo spojenia:

MEGGI Mir-Fiš  & Ch. KINO de Villa Astur

21.11.2010 birth puppies litter D : 7 puppies - 4 male brindle , 2 female brindle and 1 female fawn.

21.11.2010 urodziło się 7 szczeniąt: 4 pręgowane pieski, 2 pręgowane suczki oraz 1 żółta suczka.

 

VRH E/ Litter E

 25.04.2011 sa narodili šteniatka: 2 pásikavé fenky, 2 zlaté fenkay a 1 pásikavý psík zo spojenia:

No Name Star Fender Edda  & Picaso z Metaboxu

25.04.2011 birth puppies litter E : 5 puppies - 1 male brindle , 2 female brindleand 2 female fawn.

25.04.2011 urodziło się 5 szczeniąt: 2 pręgowane suczki,  2 żółte suczki oraz 1 pręgowany piesek .

 

VRH F/ Litter F/Miot F

 

 15.7.2011 sa narodili šteniatka: 1 pásikavá fenka, 2 zlatí psíkovia a 1 pásikavý psík zo spojenia:

MEGGI Mir-Fiš &  Ch. EUS REGAT Fender Edda .

15.07.2011 birth puppies litter F : 4 puppies - 1 male brindle , 1 female brindle and 2 male fawn.

15.07.2011 urodziły się 4 szczenięta: 1 pręgowany piesek, 1 pręgowana suczka oraz 2 żółte pieski.  

 

VRH G/ Litter G/Miot G 

 

 14.12.2011 sa narodili šteniatka: 1zlatá fenka, 2 zlatí psíkovia a 2 pásikaví psíkovia zo spojenia:  JCH. Asia James Box JCH. Starboard Tristan. 

 

 

14.12.2011 birth puppies litter  G : 1 female fawn, 2 male brindle and 2 male fawn.  14.12.2011 urodziły się  szczenięta: 1żółta suczka,  2 pręgowane pieski  oraz 2 żółte pieski.

   JCH. Starboard Tristan     

                                                      

VRH H/ Litter H/Miot H

3.3.2012 narodil sa 1 zlatý psík zo spojenia:Meggi Mir-Fiš & Picaso z Metaboxu

03.03.2012 urodził się 1 żółty piesek . Rodzice: Meggi Mir-Fiš & Picaso z Metaboxu

3.3.2012 birth puppie litter H : 1 male fawn. 

 

VRH I/ Litter I/Miot I

18.06.2012 sa narodili šteniatka: 2 pásikavé fenky a 1 pásikavý psík zo spojenia:

  Gina Ratnovská zátoka & Ch.LLANTO de Guezman.  

 18.6.2012 birth puppies litter I : 3 puppies - 1 male brindle and 2 female brindle. 

18.06.2012 urodziły się: 2 pręgowane suczki oraz 1 pręgowany piesek. Parents/Rodzice:  Gina Ratnovská zátoka & Ch.LLANTO de Guezman.     

Foto šteniatok /photos of puppies  

 

VRH J/ Litter J/Miot J

1.03.2013 sa narodili šteniatka: 4 pásikavé fenky a 4 pásikavé psy zo spojenia:
Gina Ratnovská zátoka & Ch. Carlino Fender Edda. 1.3.2013 birth puppies litter J: 8 puppies - 4 male brindle and 4 female brindle. 1.03.2013 urodziły się: 4 pręgowane suczki oraz 4 pręgowane pieski. Rodzice: Gina Ratnovská zátoka & Ch. Carlino Fender Edda.

Foto šteniatok/ photos of puppies

 

VRH L/ Litter L/Miot L

10.09.2013 sa narodili šteniatka: 3 pásikavé fenky, 2 pásikaví psí, 2 zlaté fenky a 1 zlatý psík zo spojenia:
JCh. ASIA James box & Ch.Rus La Fler ETERNAL FLAME .

10.9.2013 birth puppies litter L: 8 puppies - 2 male brindle, 3 female brindle, 2 female fawn and 1 male fawn. Parents: JCh. ASIA James box & Ch.Rus La Fler ETERNAL FLAME .

10.09.2013 urodziły się: 3 pręgowane suczki, 2 pręgowane pieski, 2 żółte suczki oraz 1 żółty piesek. Rodzice: JCh. ASIA James box & Ch.Rus La Fler ETERNAL FLAME.

Foto šteniatok/ Photos of Puppies

 

 

VRH M/ Litter M/Miot M

5.11.2013 sa narodili šteniatka: 3 pásikavé fenky, 1 pásikavý psík zo spojenia:

Gina Ratnovská zátoka & URIEL Fender Edda .

5.11.2013 birth puppies litter M: 4 puppies - 1 male brindle, 3 female brindle. Parents: Gina Ratnovská zátoka & URIEL Fender Edda.

5.11.2013 urodziły się: 3 pręgowane suczki, 1 pręgowany pies. Rodzice: Gina Ratnovská zátoka & URIEL Fender Edda.

Foto šteniatok/ Photos of Puppies

 

  VRH N/ Litter N/Miot N

 
 Šteniatka nar. 26.3.2014 , zo spojenia:CARMEN James Box & Ch.URIEL Fender Edda .

Narodili sa 2 žíhané sučky, 1 biela sučka a 1 biely psík.

26.3.2014 urodziły się: 2  pręgowane suczki, 1 biała suczka i 1 biały pies z połączenia: CARMEN James Box & Ch.URIEL Fender Edda  

 26.3.2014 birth puppies litter N : 2 brindle female, 1 white female and 1 white male.

Foto šteniatok/ photos of puppies

 

 VRH O/ Litter O/Miot O

30.12.2014 sa narodili šteniatka z vrhu O. Máme 1 zlatú fenku, 1 žíhanú fenku, 1 zlatého psíka a 1 žíhaného psíka. Rodičia: ASIA James box & POISON vom Schützenrain . 

We have new born boxer puppies born on 30.12.2014 : 1 fawn female, 1 brindle female, 1 fawn male and 1 brindle male. Parents: ASIA James box & POISON vom Schützenrain

30.12.2014 urodziły się 4 szczenięta: 1 pręgowany piesek, 1 pręgowana suczka, 1 żółta suczka oraz 1 żółty piesek z połączenia: ASIA James box & POISON vom Schützenrain.

Foto šteniatok/ Photos of Puppies

 

 VRH P/ Litter P/Miot P

28.03.2015 sa narodilo šteniatko z vrhu P - 1 zlatý psík. Rodičia: LAYLAH James box & URIEL Fender Edda. 

28.03.2015 birth puppie litter P:  1 fawn male. Parents: LAYLAH James box & URIEL Fender Edda . 

28.03.2015 urodził się 1 żółty piesek z połączenia: LAYLAH James box & URIEL Fender Edda. 

Foto šteniatok/ Photos of Puppies

 

 VRH R/ Litter R/Miot R

28.03.2015 sa narodili šteniatka z vrhu R - 1 pásikavá sučka a 1 biely psík. Rodičia: CARMEN James box & FABRIZIO Floyd Fender Edda. 

We have new born boxer puppies born on 28.03.2015 : 1 brindle female and 1 white male. Parents: CARMEN James box & FABRIZIO Floyd Fender Edda.  

28.03.2015 urodziły się szczenięta: 1 pręgowana suczka oraz 1 biały piesek z połączenia: CARMEN James box & FABRIZIO Floyd Fender Edda. 

Foto šteniatok/ Photos of Puppies

 VRH S/ Litter S/Miot S

02.10.2015 sa narodili šteniatka z vrhu S. Máme 1 žíhanú fenku, 1 zlatého psíka a 2 žíhaných psov. Rodičia: ASIA James box & CROWN of ANGEL OD DJEVIJA (Finito de Tierra de Boxer x Hexima Ginerva). wwwwebnode.s

We have new born boxer puppies born on 02.10.2015 : 1 brindle female, 1 fawn male and 2 brindle males. Parents: ASIA James box & CROWN of ANGEL OD DJEVIJA (Finito de Tierra de Boxer x Hexima Ginerva ).

02.10.2015 urodziły się 4 szczenięta: 2 pręgowane pieski, 1 pręgowana suczka oraz 1 żółty piesek z połączenia: ASIA James box & CROWN of ANGEL OD DJEVIJA (Finito de Tierra de Boxer x Hexima Ginerva ).  

Foto šteniatok/ Photos of Puppies

 

 VRH T/ Litter T/Miot T

12.10.2015 sa narodili šteniatka z vrhu T. Máme 2 žíhané fenky, 1 zlatého psíka a 1 žíhaného psíka. Rodičia: BERNADETA FENDER EDDA & URIEL FENDER EDDA.

We have new born boxer puppies born on 12.10.2015 : 2 brindle females, 1 fawn male and 1 brindle male. Parents: BERNADETA FENDER EDDA & URIEL FENDER EDDA.

12.10.2015 urodziły się 4 szczenięta: 1 pręgowany piesek, 2 pręgowane suczki oraz 1 żółty piesek z połączenia: BERNADETA FENDER EDDA & URIEL FENDER EDDA.

Foto šteniatok/ Photos of Puppies

 

VRH U/ Litter U/Miot U

06.06.2016 sa narodili šteniatka z vrhu U. Máme 2 žíhané fenky, a 2 žíhaných psov. Rodičia: ASIA James box & CASARO de la Forzandanza.
We have new born boxer puppies born on 06.06.2016 : 2 brindle females and 2 brindle males. Parents: ASIA James box & CASARO de la Forzandanza.
06.06.2016 urodziły się 4 szczenięta: 2 pręgowane pieski oraz 2 pręgowane suczki z połączenia: ASIA James box & CASARO de la Forzandanza.

Foto šteniatok/ Photos of Puppies

VRH V/ Litter V/Miot V

15.06.2016 sa narodili šteniatka z vrhu V. Máme 1 zlatú fenku, 1 žíhaného psíka a 2 bielych psíkov. Rodičia: BERNADETA Fender Edda & JAZAR FLOYD Fender Edda.
We have new born boxer puppies born on 15.06.2016 : 1 fawn female, 1 brindle male and 2 white males. Parents: BERNADETA Fender Edda & JAZAR FLOYD Fender Edda.
15.06.2016 urodziły się szczenięta z miotu V: 1 żółta suczka,1 pręgowany piesek oraz 2 białe pieski z połączenia: BERNADETA Fender Edda & JAZAR FLOYD Fender Edda.

Foto šteniatok/ Photos of Puppies

 

VRH W/ Litter W/Miot W

20.11.2016 sa narodili šteniatka z vrhu W. Máme 1 zlatú fenku, 2 zlatých psíkov a 1 žíhaného psíka. Rodičia: RUBY James box & EREMIEL FENDER EDDA.

We have new born boxer puppies born on 20.11.2016 : 1 fawn female, 2 fawn males and 1 brindle male. Parents: RUBY James box & EREMIEL FENDER EDDA.

20.11.2016 urodziły się 4 szczenięta: 1 pręgowany piesek, 1 żółta suczka oraz 2 żółte pieski z połączenia: RUBY James box & EREMIEL FENDER EDDA.

Foto šteniatok/ photos of puppies

 

VRH X/ Litter X/Miot X

22.01.2017 sa narodili šteniatka z vrhu X. Máme 1 pásikavú fenku a 1 pásikavého psíka. Rodičia: ASIA James box & JAZAR FLOYD FENDER EDDA.

We have new born boxer puppies born on 22.01.2017 : 1 brindle female and 1 brindle male. Parents: ASIA James box & JAZAR FLOYD FENDER EDDA.

22.01.2017 urodził się 1 pręgowany piesek oraz 1 pręgowana suczka z połączenia: ASIA James box & JAZAR FLOYD FENDER EDDA.

Foto šteniatok/ photos of puppies

 

VRH Y/ Litter Y/Miot Y

08.02.2017 sa narodili šteniatka z vrhu Y. Máme 1 žíhaného psíka a 3 bielych psov. Rodičia: Bernadeta Fender Edda & URIEL Fender Edda.

We have new born boxer puppies born on 08.02.2017: 3 white males and 1 brindle male. Parents: Bernadeta Fender Edda & URIEL Fender Edda.

08.02.2017 urodziły się 4 szczenięta: 1 pręgowany piesek oraz 3 białe pieski z połączenia: Bernadeta Fender Edda & URIEL Fender Edda.

Foto šteniatok/ photos of puppies

 

VRH Z/ Litter Z/Miot Z

05.09.2018 sa narodili šteniatka z vrhu Z. Máme 1 žíhaného psíka a 3 biele fenky. Rodičia: ULLA James box & URIEL Fender Edda.

We have new born boxer puppies born on 05.09.2018: 3 white females and 1 brindle male. Parents: ULLA James box & URIEL Fender Edda.

05.09.2018 urodziły się 4 szczenięta: 1 pręgowany piesek oraz 3 białe suczki z połączenia:ULLA James box & URIEL Fender Edda.

Foto šteniatok/ Photos of Puppies

 

VRH A/ Litter A/Miot A

15.10.2018  sa narodili šteniatka z vrhu A. Máme 1 pasikavého psíka, 1 zlatého psíka a 3 pásikavé fenky. Rodičia: RUBY James box & UZZIEL CASTIEL Fender Edda .

We have new born boxer puppies born on 15.10.2018: 1brindle male, 1 fawn male and 3 brindle females. Parents:  RUBY James box & UZZIEL CASTIEL Fender Edda .

15.10.2018  urodziło się 5 szczeniąt: 1 pręgowany piesek, 1 żółty piesek oraz 3 pręgowane suczki z połączenia:

RUBY James box & UZZIEL CASTIEL Fender Edda.

Foto šteniatok/ Photos of Puppies

 

Vrh B/Litter B/Miot B

19.03.2019  sa narodili šteniatka z vrhu B. Máme 2 zlaté a 2 pásikavé fenky. Rodičia: CAPA-NEGRO Vanbox & BARACHIEL FLOYD Fender Edda.

We have new born boxer puppies born on 19.03.2019: 2 fawn and 2 brindle females. Parents: CAPA-NEGRO Vanbox & BARACHIEL FLOYD Fender Edda.

19.03.2019  urodziły się 4 szczeniąta: 2 żółte oraz 2 pręgowane suczki z połączenia: CAPA-NEGRO Vanbox & BARACHIEL FLOYD Fender Edda.

FOTO

Video- Ballet Dancer

Video- Barbarossa

Video- Barbie