Noví majitelia / New owners/ Nowi właściciele

Agent James Box - majiteľ : USA

Atlanta James Box- majiteľ :  ČR

Allegra James Box - majiteľ :  Italy

Afrika James Box - majiteľ : SR

Asia James Box - zostala v  našej chovnej stanici

Bond James Box - majiteľ :  ČR

Bonnie James Box - majiteľ:  SR

Britany James Box - majiteľ: SR

Clea James Box -  majiteľ: Bratislava

Carmen James Box -  zostala v  našej chovnej stanici

Carry James Box - majiteľ:  SR

Cassidy James Box - majiteľ: Kaiserslautern, Germany https://www.working-dog.eu/dogs-details/1022093/Cassidy-James-Box

Connie James Box - majiteľ: ČR

Corrado James Box - majiteľ:  SR

Cesar James Box - majiteľ: ČR
Dafne James Box- majiteľ:  Austria

Darling James Box-  majiteľ: Praha, ČR
Dexter James Box-  majiteľ: Bratislava, SR 

Deborah James Box-  majiteľ:Pardubice, ČR

Dantes James Box-  majiteľ: ČR
Diesel James Box-  majiteľ: ČR

Da Vinci James Box-  majiteľ: Bratislava

Elisa James Box-  majiteľ:  SR

Enya James Box-  majiteľ: SR

Elza James Box-  majiteľ: SR

Energy James Box-  majiteľ: SR

Elliot James Box-  majiteľ:  SR

Falco James Box- majiteľ: Hlohovec https://boxer.jhv.sk/

Faust James Box- majiteľ: Bratislava

Freddie James Box- majiteľ: Austria

Freya James Box- majiteľ: SR

Goldie James Box- majiteľ:  Warszawa- Poland

Greg James Box- majiteľ:  ČR

Gréta James Box- majiteľ: Bratislava

Gucci James Box- majiteľ:  Ivanka pri Dunaji

Genius James Box- :majiteľ: SR

Harry James Box- majiteľ:  ČR

Indiana James Box - majiteľ :  Szczecin- Poland

Izak James Box - majiteľ :  Bratislava- SR

Izis James Box - majiteľ : Switzerland

Jasmine James Box - majiteľ :  Poland

Jacarta James Box - majiteľ :  ČR

Janny James Box - majiteľ : Poland

Jessie James Box - majiteľ :  ČR

Jordan James Box - majiteľ : Poland

Jack James Box - majiteľ :  ČR

Kenya James Box - majiteľ :  Poland

Leonardo James Box - majiteľ :  SR

Lovely James Box - majiteľ : SR

Lincoln James Box - majiteľ :  SR

La Playa James Box - majiteľ : Poland

Lucas James Box - majiteľ :  Germany

Laylah James Box - majiteľ : zostala v našej chovnej stanici

Lamya James Box - majiteľ : SR 

Muriel James Box - majiteľ : Holland

Marlene James Box - majiteľ :  Germany

Mamba James Box - majiteľ :  Poland MAMBA

Michelangelo James Box - majiteľ : ČR

Nancy James Box - majiteľ :  ČR

Naomi James Box - majiteľ :  ČR

Neymar James Box - majiteľ :  Poland

Oriares James Box - majiteľ : Poznań -Poland

Orsay James Box - majiteľ :  Pabianice- Poland

Orphee James Box - majiteľ : zostala v našej chovnej stanici

Omar James Box - majiteľ :  ČR

Pascal James Box - majiteľ : Bielsko-Biala, Poland

Rex James Box - majiteľ :  Wroclaw, Poland

Ruby James Box - majiteľ : zostala v našej chovnej stanici

Simba James Box - majiteľ :  Germany

Sergio James Box - majiteľ :  Bratislava

Sherlock James Box - majiteľ :  Austria

Smart James Box - majiteľ : Poland

Tajga James Box - majiteľ :  Poland

Tyson James Box - majiteľ :  Maribor- Slovenia

Tolkien James Box - majiteľ : Poland
Ulla James Box - majiteľ : zostala v našej chovnej stanici

Umbria James Box- majiteľ :  SR

Usain James Box- majiteľ : SR

Umberto James Box- majiteľ :  Warszawa- PL

Vincent James Box-majiteľ: Poland

Vanilla James Box- majiteľ:  Leopoldov

Verdi James Box- majiteľ:  Poland

Wiki James Box- majiteľ:  Senec

Winston James Box- majiteľ: Zielona Góra- Poland

Wailord James Box- majiteľ:  Poland

Wilson James Box- majiteľ:  Poland

X-man James Box- majiteľ:  Bratislava

Xara James Box- majiteľ:  Poland

Yamal James Box- majiteľ: SR

Yogi James Box- majiteľ:  Poland

Yukon James Box- majiteľ: Poland

Yeti James Box- majiteľ: Poland

Zack James Box- majiteľ: Vilnius, Litva

Zara James Box- majiteľ: Poland

Zambezi James Box- majiteľ: ČR

Zodiac Queen James Box- majiteľ: Sweden

Amanda James Box- majiteľ: Poland

Aimie James Box- majiteľ : zostala v našej chovnej stanici

Anabelle James Box- majiteľ: SR

Albert James Box- majiteľ: SR

Ares James Box- majiteľ: Germany

Barachiela Mia James Box- majiteľ: ČR